toplumsal pazarlama kavramı, pazarlama kavramı ile uyum içerisinde olmasının yanında aynı zamanda toplum çıkarlarını da korumaktadır. ingilizcesi societal marketing'dir.
toplumsal pazarlama anlayışının üç amacı vardır. İşletme karları, tüketici istekleri ve toplumun çıkarları.