taktik; bir stratejinin, harekete geçmeye ve uygulamaya yönelik ayrıntı düzeyi, ya da ayrıntılı eylem biçimidir.
belirli bir strateji çerçevesinde faaliyetlerin kısa süreli yürütülüş biçimi veya eylemlerdir.