şirketin karşılaşabileceği kayıpların önlenmesi, çeşitli senaryolara göre oluşabilecek zararların ölçülmesi, belirsizliklerin önlenmesi, manevra gerektiren durumlarda hızlı karar alma imkânı sağlaması, gelir dalgalan­malarının azaltılması, yapılacak işlerdeki risklerin daha iyi değerlendirilerek sağ­lıklı karar alınması, karşılaşılabilecek sürprizlere hazırlıklı olunması, kaynakların daha etkili ve verimli kullanılması gibi çok çeşitli faydaları nedeniyle şirketler ve tüm kurumlar için çok önemli bir yönetim aracıdır.
şirketleri çeşit­li olumsuzluklara karşı korumanın yanı sıra şirketlere fırsatlardan yararlanma im­kânını da sağlar.
amacı; riskten kaçınmak değil riski yöneterek, fırsatlardan yararlanarak şirket için maksimum faydanın elde edilmesidir.