Güçlendirme, bir işe işle ilgili görevleri yerine getirme özgürlüğü, gücü, güveni, özerkliği ve teşviki verildiğinde meydana gelir.