Pazarlama kararları için gerekli bilgileri düzenli ve sürekli biçimde toplamak, muhafaza ve analiz etmek ve yaymak üzere geliştirilmiş bir prosedürler ve metodlar bütünüdür (mucuk, 2017).