Pazar araştırması, müşterilerin üründen ne kadar memnun kaldıklarına ilişkin veri toplama yolları için genel bir terimdir.
Pazarlama araştırması, bir örgütün karşılaştığı spesifik bir pazarlama durumuyla ilgili, sistemli ve dizaynla verilen toplanması, analizi ve raporlanmasıdır (Mucuk, 2017).