pazarlama anlayışı, dışarıdan içeriye bakış açısına sahiptir. iyi tanımlanmış pazarda tüketici ihtiyaçlarına odaklanır; üretim öncesinde ihtiyaç belirleme ve üretime yön verme ile başlayan (bkz:bütünleşik pazarlama çabaları) ile tüketicileri etkileyip onları tatmin edecek mal ve hizmet sunmaya ve müşteri tatmini yoluyla uzun dönemli işletme-müşteri ilişkisi kurarak kar sağlamaya çalışır.
pazar yönlü ya da müşteri odaklı anlayış da denilmektedir. ana amaç tüketiciyi tatmin ederek kar sağlamaktır. İş böyle olunca yanıltıcı ve aldatıcı yollara dahi vurularak ne pahasına olursa olsun ürünler satılmıştır. Bundan dolayı çok uzun süren bir dönem değildir. Pazarlama ile ilgili çalışanlar "pazarlama" bölümü altında toplanmaya başladığı dönemdir.