pazarlama anlayışı, dışarıdan içeriye bakış açısına sahiptir. iyi tanımlanmış pazarda tüketici ihtiyaçlarına odaklanır; üretim öncesinde ihtiyaç belirleme ve üretime yön verme ile başlayan (bkz:bütünleşik pazarlama çabaları) ile tüketicileri etkileyip onları tatmin edecek mal ve hizmet sunmaya ve müşteri tatmini yoluyla uzun dönemli işletme-müşteri ilişkisi kurarak kar sağlamaya çalışır.