Pazarlama, müşteriler, işletme, paydaşlar ve genelde toplum için değer ifade eden sunuları yaratma, duyurma, teslim ve mübadele faaliyetleri ve güçlü müşteri ilişkileri geliştirme sürecidir (Mucuk, 2017).
2004 (bkz:american marketing association) tanımına göre pazarlama; müşteriler için değer yaratmayı, bunu tanıtma ve sunmayı; örgütün ve paydaşların yararına olarak, müşteri ilişkilerini yönetmeyi hedefleyen bir fonksiyon ve süreçler dizisidir.
2013 (bkz:american marketing association) tanımına göre pazarlama: müşteriler, örgüt, paydaşlar ve genelde toplum için değer ifade eden sunulanları yaratma, duyurma, teslim ve mübadele faaliyeti, kurumsal seti ve süreçleridir.
G. Armstrong ve (bkz:philip kotler) 2013 tarihli pazarlama tanımı: Pazarlama, işletmelerin karşılığından (bkz:değer) elde etmek üzere müşterileri için değer yaratma ve güçlü müşteri ilişkileri geliştirme sürecidir.
pazarlama, tüketici ihtiyaç ve isteklerinin neler olduğunu ve hangi hedef pazarlarda daha başarılı olunacağını belirlemeye ve bu pazarda uygun mallar, hizmetler ve programlar geliştirip uygulamaya koymaya yönelik faaliyetler bütünüdür.