bir örgütteki rollerin yaratılmasını, süreçleri ve resmi raporlama ilişkilerini kapsar.
örgüt yapı ve rolleri ile yeniden şekillendirme süreci ya da daha etkili bir şekilde yapı, süreç, ödül sistemi, insan kaynakları ve yeteneklerin iş stratejisi ile eşleştirilmesi olarak tanımlanabilir.