657 devlet memurları kanunu 104. madde b fıkrası gereğince, kendisinin veya eşinin ana, baba ve kardeşinin ölümü hâllerinde isteği üzerine yedi gün izin verilir.