İşletmelerin kar elde etmek için mal ve hizmet üretmelerinin ötesinde sorumlulukları vardır; İşletmeler neden oldukları sosyal sorunların çözümüne katkı sağlamalıdır; işletmeler sadece hissedarlarına karşı değil diğer tüm paydaşlarına karşı da sorumludurlar. İşletmeler sadece ekonomik değerlere odaklanamamalı daha geniş anlamda insani değerlere önem vermelidir.
işletmelerin, üretimden tüketime kadar olan tüm aşamalarda yapılan faaliyetler nedeniyle, topluma zararlı etkileri açısından işletmeyi sınırlandıran, toplumun refahına katkıda bulunmayı sağlayan ve bunu öngören politikalar, prosedürler ve eylemlerin belirlemesidir.