işletmelerin, üretimden tüketime kadar olan tüm aşamalarda yapılan faaliyetler nedeniyle, topluma zararlı etkileri açısından işletmeyi sınırlandıran, toplumun refahına katkıda bulunmayı sağlayan ve bunu öngören politikalar, prosedürler ve eylemlerin belirlemesidir.