örgütlerin kökten değişimlere uğramasıyla bir tasarımdan farklı bir tasarıma evrildiğini ele alan bir yaklaşımdır.
aktörlerin bağlı bulundukları örgütleri etkili olmak adına nasıl yapılandırdıklarını ya da biçimlendirdiklerini anlamayı amaçlamaktadır.