İç kontrol sisteminin unsurları şunlardır:
1. Kontrol çevresi (kontrol ortamı)
2. Risk değerlendirme süreci
3. Bilgi sistemi ve iletişim
4. Kontrol faaliyetleri
5. Kontrollerin izlenmesi
finansal raporlamanın güvenilirliği, faaliyetlerin etkinliği ve verimliliği ile ilgili mevzuata uygunluk açısından işletmenin amaçlarına ulaştığına dair makul güvence sağlamak amacıyla üst yönetim tarafından tasarlanan, şirketteki tüm personel tarafından uygulanan ve sürekliliği sağlanan süreçtir
Organizasyonların yönetim kurulu, yöneticileri ve çalışanları tarafından yönlendirilen, operasyonların etkinliğin ve verimliliğin, finansal raporlama sisteminin güvenilirliği ile yasa ve düzenlemelere uygunluğun elde edilmesinde gereken makul güvenceyi sağlamak için tasarlanan bir süreçtir.