İç kontrol sisteminin unsurları şunlardır:
1. Kontrol çevresi (kontrol ortamı)
2. Risk değerlendirme süreci
3. Bilgi sistemi ve iletişim
4. Kontrol faaliyetleri
5. Kontrollerin izlenmesi