İç denetim, bir kurumun faaliyetlerini geliştirmek ve onla­ra değer katmak amacını güden bağımsız ve nesnel (objektif) bir güvence ve danış­manlık faaliyetidir. İç denetim; kurumun risk yönetimi, kontrol ve yönetişim süreçle­rinin etkililiğini değerlendirmek ve geliştirmek amacına yönelik sistemli ve disiplinli bir yaklaşım getirerek kurumun amaçlarına ulaşmasına yardımcı olur.