hedef pazar seçimi, işletmenin hitap edeceği nispeten benzer özelliklere sahip (belirli ölçüde homojen) tüketici grubu veya gruplarının belirlenmesi işlemidir.
İşletmenin hedef olarak belirlediği grup, kişi ve örgütlere hedef pazar adı verilmektedir.