Fayda, mal ve hizmetlerin tüketici ihtiyaçlarını giderme gücüdür (Mucuk, 2017).