pazarlamanın özellikleri - #20

1. pazarlama, oldukça çok ve çeşitli faaliyetler bütünü veya sistemidir.
2. pazarlama bir işletme faaliyetler grubu olarak, çok dinamik yapıda, sürekli ve sık sık değişebilen bir ortamda yürütülür.
3. pazarlama, insan ihtiyaçlarını karşılayıcı bir değişim/mübadele faaliyetidir.
4. pazarlama, mallar, hizmetler ve fikirlerle ilgilidir.
5. pazarlama sadece bir malın reklam veya satış faaliyeti olmayıp, daha üretim öncesinde mamulün fikir olarak planlanıp geliştirilmesinden başlayarak, fiyatlandırılması, tutundurulması ve dağıtımıyla ilgilidir.
6. pazarlama müşteri değeri yaratmakta, bunu müşterilere sunarken, paydaşların yararına olarak müşterilerle iyi ilişkiler geliştirip sürdürmektedir.
1 entry daha var