İnsan kaynakları metrikleri, insan kaynakları işlevinin kuruluşa sağladığı değeri göstermek için kullanılan farklı ölçümlerdir.
İşletmenin hedef olarak belirlediği grup, kişi ve örgütlere hedef pazar adı verilmektedir.
ilişkisel pazarlama, güçlü müşteri ilişkileri geliştirme yoluyla işletmenin tek işlem ve kısa vadeli bakış açısının yerine, tekrarlanan satış işlemleri ve uzun vadeli bakış açısını koyan bir yaklaşım olup, pazarlama anlayışı ile uyumludur.
Pazarlama kararları için gerekli bilgileri düzenli ve sürekli biçimde toplamak, muhafaza ve analiz etmek ve yaymak üzere geliştirilmiş bir prosedürler ve metodlar bütünüdür (mucuk, 2017).
müşteri değeri, bir değişim işleminde "müşterinin elde ettiği yararların, katlandığı veya ödediği bedele oranı"dır.
Test pazarlaması, bir müşterinin bir ürün veya hizmet hakkında gerçekte nasıl hissettiğini belirlemeye yardımcı olan bir pazar araştırması biçimidir.
pazar yönlü ya da müşteri odaklı anlayış da denilmektedir. ana amaç tüketiciyi tatmin ederek kar sağlamaktır. İş böyle olunca yanıltıcı ve aldatıcı yollara dahi vurularak ne pahasına olursa olsun ürünler satılmıştır. Bundan dolayı çok uzun süren bir dönem değildir. Pazarlama ile ilgili çalışanlar "pazarlama" bölümü altında toplanmaya başladığı dönemdir.
Belirli bir amacı gerçekleştirmek için kurulan, belirli bir yapıya ve devamlılığa sahip sosyal ilişki biçimidir.
pazarlama bilim dalının yaşayan efsanesi, babası, gurusudur. geleceği önceden sezen ve tasarlayan bir insandır. pazarlamayı keşfeden adam.
Fayda, mal ve hizmetlerin tüketici ihtiyaçlarını giderme gücüdür (Mucuk, 2017).
Pazarlama araştırması, bir örgütün karşılaştığı spesifik bir pazarlama durumuyla ilgili, sistemli ve dizaynla verilen toplanması, analizi ve raporlanmasıdır (Mucuk, 2017).
işletmelerin, üretimden tüketime kadar olan tüm aşamalarda yapılan faaliyetler nedeniyle, topluma zararlı etkileri açısından işletmeyi sınırlandıran, toplumun refahına katkıda bulunmayı sağlayan ve bunu öngören politikalar, prosedürler ve eylemlerin belirlemesidir.
Organizasyonların yönetim kurulu, yöneticileri ve çalışanları tarafından yönlendirilen, operasyonların etkinliğin ve verimliliğin, finansal raporlama sisteminin güvenilirliği ile yasa ve düzenlemelere uygunluğun elde edilmesinde gereken makul güvenceyi sağlamak için tasarlanan bir süreçtir.
İş genişletme, yalnızca belirli bir işin görevlerini artıran bir iş yeniden tasarlama stratejisidir.
Üretim faaliyetleri ile hammaddeler ve diğer girdiler mal ve hizmetlere dönüşerek şekil faydasını oluşturur (Mucuk, 2017).
Örgütlerin dünyasında anlaşılması için geliştirilen açıklamalar bütünüdür.
Güçlendirme, bir işe işle ilgili görevleri yerine getirme özgürlüğü, gücü, güveni, özerkliği ve teşviki verildiğinde meydana gelir.
Tekdüzen maliyetleme, bir sektörde veya büyük bir işletmenin şubeleri arasında karşılaştırma yapmak için standardizasyonu kullanan bir finansal uygulamadır.